جستجو • ١٧ دلیل مهم در مدیریت قدرتمند زنان

  ١٧ دلیل مهم در مدیریت قدرتمند زنان0

  جنسیت نباید عاملی تعیین کننده در امکان مدیریت توانمندانه در میان انسان ها باشد. توانایی مدیریت افراد باید بر ویژگی های فردی و شخصیتی آنها ارتباط مستقیم داشته باشد؛ این در حالی است که در اکثر موارد زنان در رقابت با همتایان مرد خود در پذیرش نقش های مدیریتی تشویق نمی شوند و این مسئله منجر به عدم توازن قدرت میان مردان و زنان می شود.

  READ MORE
 • هر زنی کارگر است!

  هر زنی کارگر است!0

  مصاحبه‌ی زیر به جای پرداختن به ابداعاتی که می‌کوشند کار خانگی متفاوت به نظر برسد به آن دسته تکنولوژی‌ها و تکنیک‌های مبارزاتی می‌پردازد که فمینیست‌هایی بسط دادند که حول کار بازتولیدی تشکل یافتند.

  READ MORE
 • روشنگری جنسی کودکان

  روشنگری جنسی کودکان0

  این نوشتار نشان دهندە سویۀ برآشوبنده و رهایی بخش روانکاوی فروید است که نخست کشف ناخودآگاه را مورد هدف قرارداده و بروز نوروزها در «نظم مستقر طبقه متوسط» نظم خودآگاهی بشر را برهم زده است و بعد در چنین متنهایی بزرگسالی را در سرکوبها و پنهانکاریهای جنسی دوران کودکی ردیابی میکند.

  READ MORE