جستجو • ١٧ دلیل مهم در مدیریت قدرتمند زنان

  ١٧ دلیل مهم در مدیریت قدرتمند زنان0

  جنسیت نباید عاملی تعیین کننده در امکان مدیریت توانمندانه در میان انسان ها باشد. توانایی مدیریت افراد باید بر ویژگی های فردی و شخصیتی آنها ارتباط مستقیم داشته باشد؛ این در حالی است که در اکثر موارد زنان در رقابت با همتایان مرد خود در پذیرش نقش های مدیریتی تشویق نمی شوند و این مسئله منجر به عدم توازن قدرت میان مردان و زنان می شود.

  READ MORE
 • هر زنی کارگر است!

  هر زنی کارگر است!0

  مصاحبه‌ی زیر به جای پرداختن به ابداعاتی که می‌کوشند کار خانگی متفاوت به نظر برسد به آن دسته تکنولوژی‌ها و تکنیک‌های مبارزاتی می‌پردازد که فمینیست‌هایی بسط دادند که حول کار بازتولیدی تشکل یافتند.

  READ MORE
 • روشنگری جنسی کودکان

  روشنگری جنسی کودکان0

  این نوشتار نشان دهندە سویۀ برآشوبنده و رهایی بخش روانکاوی فروید است که نخست کشف ناخودآگاه را مورد هدف قرارداده و بروز نوروزها در «نظم مستقر طبقه متوسط» نظم خودآگاهی بشر را برهم زده است و بعد در چنین متنهایی بزرگسالی را در سرکوبها و پنهانکاریهای جنسی دوران کودکی ردیابی میکند.

  READ MORE
 • سرمایه‌داری: نظام مصادره زمان

  سرمایه‌داری: نظام مصادره زمان0

  چگونه سرمایه‌داری زمانی انتزاعی، مرده و کابوس‌وار را بر تولید تحمیل کرد؟ وپیامد این دیکتاتوری زمان انتزاعی بر زندگی چه بوده است؟ چرا علی‌رغم پیشرفت تکنولوژی، زمان کمتری در اختیار داریم؟ فشردگی، شتاب و تهی بودن زمان در دوران کنونی محصول چیست؟ و چرا افزایش زمان آزاد راه‌حل مسأله دیکتاتوری زمان انتزاعی نیست؟

  اینها پرسش‌هایی است که روبرت کورتز، نظریه‌پرداز مارکسیست، طرح و به آنها پاسخ می‌دهد.

  READ MORE
 • وقتی ذهن ما وجدانمان را خاموش میکند؛

  وقتی ذهن ما وجدانمان را خاموش میکند؛0

  چطور انسانهایی که عمیقا به اخلاق باور دارند، دست به شرارت میزنند؟

  هیتلر مشروبات الکلی مصرف نمیکرد، سیگار نمیکشید و عاشق موسیقی و نقاشی بود. از آزار دیدن حیوانات ناراحت میشد و به همین دلیل زنده شکافی را در آلمان به عنوان اولین کشور در اروبا ممنوع و برای اولین بار در تاریخ قوانین حمایت از حیوانات را وضع کرد. وی حامی محیط زیست و خانواده بود و به زنان احترام میگذاشت.

  READ MORE
 • ۱۴ نشانه بروز فاشیسم؛

  ۱۴ نشانه بروز فاشیسم؛0

  “یکی از اساسی‌ترین کاراکترهای فاشیسم تاریخی،‌ سوءاستفاده از نارضایتی طبقه متوسط و آن طبقه‌ای است که از فشار اقتصادی رنج می‌برد یا از کلاس سیاسی ناخرسند است یا از ناحیه طبقات پایین‌تر جامعه احساس ترس می‌کند”.

  READ MORE