جستجو
 • خانە

  وضعیت زنان کارگر و ضرورت تشکل یابی

  از سلسله برنامه های تجارب کارگری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران ( 13 دسامبر 2015) 

 • خانە

  با زهرا دوغان، یک گپ شبانه در باب هنر

  یک شب در لندن با زهرا دوغان ... ما پشت یک میز کوچک نشسته ایم هر کدام با استکانهایی از چایی در مقابلمان. روبروی من زهرا مشغول طراحی تصویری است از لیلا گوون کە در اعتصاب غذا بە سر میبرد. من همچنان بر روی بخشی از صدها عکسی کە زهرا از آثار خود، با خودش آوردە است کار میکنم. هر کدم غرق در کار خود هستیم و همزمان در حال تبادل نظر...

 • خانە

  زن، اقتصاد و سیاست

  ستمی که بر زنان در طول تاریخ تا به امروز روا داشته شده است، در هر مقطع معین، با موقعيت اقتصادى او ربط مستقیم داشته است و اکنون نیز دقیقا ریشه در روابط تولیدی و اجتماعی نظام حاکم دارد.

 • خانە

  جامعه شناسی مردمحور

  با تاملی برخواسته ی زنان در ایران و جهان

 • خانە

  قتلهای ناموسی، شنیع ترین نوع خشونت برعلیه زنان

  روز جمعه بیستم اردیبهشت نود و هشت، دهم ماه مه ۲۰۱۹ یک زن به نام نسرین زمانی بیست و نه ساله ساکن سنندج به زندگی خود پایان داد. دو روز جلوتر چهارشنبه هیجدهم اردیبهشت دو خواهر به نام های شایسته امینی سی و چهار ساله دارای دو فرزند و اسرا امینی بیست و دو ساله در شهرک نایسراز توابع سنندج به دست پدر و برادرشان به قتل رسیدند. از فروردین ماه امسال شا نزده زن تنها در کردستان قربانی شده اند. این جنایات تکاندهنده که ریشه در نهادینه شدن مذهب و سنتهای عقب مانده و ارتجاعی در نظام نابرابر سرمایه داری دارد، زندگی و هستی نیمی از جمعیت جامعه را که زنان باشند، با خطر جدی مواجه نموده است.

ویژەی زنان

 • قتلهای ناموسی، شنیع ترین نوع خشونت برعلیه زنان

  قتلهای ناموسی، شنیع ترین نوع خشونت برعلیه زنان

  روز جمعه بیستم اردیبهشت نود و هشت، دهم ماه مه ۲۰۱۹ یک زن به نام نسرین زمانی بیست و نه ساله ساکن سنندج به زندگی خود پایان داد. دو روز جلوتر چهارشنبه هیجدهم اردیبهشت دو خواهر به نام های شایسته امینی سی و چهار ساله دارای دو فرزند و اسرا امینی بیست و دو ساله در شهرک نایسراز توابع سنندج به دست پدر و برادرشان به قتل رسیدند. از فروردین ماه امسال شا نزده زن تنها در کردستان قربانی شده اند. این جنایات تکاندهنده که ریشه در نهادینه شدن مذهب و سنتهای عقب مانده و ارتجاعی در نظام نابرابر سرمایه داری دارد، زندگی و هستی نیمی از جمعیت جامعه را که زنان باشند، با خطر جدی مواجه نموده است.

 • جامعه شناسی مردمحور

  جامعه شناسی مردمحور

  با تاملی برخواسته ی زنان در ایران و جهان

 • زن، اقتصاد و سیاست

  زن، اقتصاد و سیاست

  ستمی که بر زنان در طول تاریخ تا به امروز روا داشته شده است، در هر مقطع معین، با موقعيت اقتصادى او ربط مستقیم داشته است و اکنون نیز دقیقا ریشه در روابط تولیدی و اجتماعی نظام حاکم دارد.

 • با زهرا دوغان، یک گپ شبانه در باب هنر

  با زهرا دوغان، یک گپ شبانه در باب هنر

  یک شب در لندن با زهرا دوغان … ما پشت یک میز کوچک نشسته ایم هر کدام با استکانهایی از چایی در مقابلمان. روبروی من زهرا مشغول طراحی تصویری است از لیلا گوون کە در اعتصاب غذا بە سر میبرد. من همچنان بر روی بخشی از صدها عکسی کە زهرا از آثار خود، با خودش آوردە است کار میکنم. هر کدم غرق در کار خود هستیم و همزمان در حال تبادل نظر…

تازەترین پست ها