جستجو
 • خانە

  جامعه شناسی مردمحور

  با تاملی برخواسته ی زنان در ایران و جهان

 • خانە

  قتلهای ناموسی، شنیع ترین نوع خشونت برعلیه زنان

  روز جمعه بیستم اردیبهشت نود و هشت، دهم ماه مه ۲۰۱۹ یک زن به نام نسرین زمانی بیست و نه ساله ساکن سنندج به زندگی خود پایان داد. دو روز جلوتر چهارشنبه هیجدهم اردیبهشت دو خواهر به نام های شایسته امینی سی و چهار ساله دارای دو فرزند و اسرا امینی بیست و دو ساله در شهرک نایسراز توابع سنندج به دست پدر و برادرشان به قتل رسیدند. از فروردین ماه امسال شا نزده زن تنها در کردستان قربانی شده اند. این جنایات تکاندهنده که ریشه در نهادینه شدن مذهب و سنتهای عقب مانده و ارتجاعی در نظام نابرابر سرمایه داری دارد، زندگی و هستی نیمی از جمعیت جامعه را که زنان باشند، با خطر جدی مواجه نموده است.

 • خانە

  "ترمینال تروریستها"

  ما در سردترین کافی نت شهر زوزە آوارگی سر میدادیم!

 • خانە

  رویاهایم بر سه‌تیغ کوه

  توگویی ققنوس وار از خاکستر خاوران برخواستند...

 • خانە

  لغو خشونت علیه زنان در گرو مبارزه طبقاتی و محو مناسبات سرمایه داری است.

  بیش از یک دهه از صدور قطعنامه سازمان ملل مبنی بر تعیین ۲۵ نوامبر (۵ آذر) به عنوان "روز جهانی محو خشونت علیه زنان" می گذرد. اما هنوز جهان شاهد خشونت هر روزه بر زنان است و نه تنها اقدامی برعلیه خشونت صورت نگرفته، و از خشونت، اذیت و آزار کاسته نشده است، بلکه در سطح وسیعی هم گسترش یافته است.

ویژەی زنان

 • لغو خشونت علیه زنان در گرو مبارزه طبقاتی و محو مناسبات سرمایه داری است.

  لغو خشونت علیه زنان در گرو مبارزه طبقاتی و محو مناسبات سرمایه داری است.

  بیش از یک دهه از صدور قطعنامه سازمان ملل مبنی بر تعیین ۲۵ نوامبر (۵ آذر) به عنوان “روز جهانی محو خشونت علیه زنان” می گذرد. اما هنوز جهان شاهد خشونت هر روزه بر زنان است و نه تنها اقدامی برعلیه خشونت صورت نگرفته، و از خشونت، اذیت و آزار کاسته نشده است، بلکه در سطح وسیعی هم گسترش یافته است.

 • قتلهای ناموسی، شنیع ترین نوع خشونت برعلیه زنان

  قتلهای ناموسی، شنیع ترین نوع خشونت برعلیه زنان

  روز جمعه بیستم اردیبهشت نود و هشت، دهم ماه مه ۲۰۱۹ یک زن به نام نسرین زمانی بیست و نه ساله ساکن سنندج به زندگی خود پایان داد. دو روز جلوتر چهارشنبه هیجدهم اردیبهشت دو خواهر به نام های شایسته امینی سی و چهار ساله دارای دو فرزند و اسرا امینی بیست و دو ساله در شهرک نایسراز توابع سنندج به دست پدر و برادرشان به قتل رسیدند. از فروردین ماه امسال شا نزده زن تنها در کردستان قربانی شده اند. این جنایات تکاندهنده که ریشه در نهادینه شدن مذهب و سنتهای عقب مانده و ارتجاعی در نظام نابرابر سرمایه داری دارد، زندگی و هستی نیمی از جمعیت جامعه را که زنان باشند، با خطر جدی مواجه نموده است.

 • جامعه شناسی مردمحور

  جامعه شناسی مردمحور

  با تاملی برخواسته ی زنان در ایران و جهان

 • زن، اقتصاد و سیاست

  زن، اقتصاد و سیاست

  ستمی که بر زنان در طول تاریخ تا به امروز روا داشته شده است، در هر مقطع معین، با موقعيت اقتصادى او ربط مستقیم داشته است و اکنون نیز دقیقا ریشه در روابط تولیدی و اجتماعی نظام حاکم دارد.

تازەترین پست ها